x
Empty

Algemeen

vitens_1_400x400Vitens is een drinkwaterbedrijf met ongeveer 1.400 mensen en 5,6 miljoen klanten. We zijn partner van overheden, branche- en belangenorganisaties, met wie we veelvuldig in contact treden om gemeenschappelijke thema’s aan te kaarten en te prioriteren. Onze materialiteitsmatrix helpt ons deze thema’s onderscheiden en waarderen.

We voerden het afgelopen jaar technische innovaties door in monitoring van vitale processen, infrastructuur en klantcontact. We introduceerden het Piket-programma waarmee we kostenbeheersing doorvoeren in de hele organisatie, en het 8+-programma, waarbij hoge waardering van klanten en collega’s de KPI’s vormen voor zelfsturende teams.

We roerden ons actief in het maatschappelijke debat over de bescherming van waterbronnen. We voerden verschillende campagnes die het waterbewustzijn van Nederlanders vergroten. En onze managementstructuur wordt ingericht op het halen van een positieve impact op milieu en maatschappij.

Dit hoofdstuk schetst Vitens als betrokken organisatie, die ook in 2015 vol overtuiging werkte aan verbeteringen op de drie kernwaarden: fris vakmanschap, grensverleggend denken en de klant centraal.

Bekijk hoofdstuk

De waarde van water, nu en later

vitens_2_400x400Vitens levert 24 uur per dag en zeven dagen per week drinkwater van hoge kwaliteit, tegen een zo laag mogelijk prijs. Om een goede drinkwatervoorziening ook in de toekomst te waarborgen, besteden we veel aandacht aan duurzame waterwinning, -zuivering en -distributie.

Het afgelopen jaar hebben we op het gebied van impactmeting de eerste stappen gezet. Dit hebben we gedaan door beter te luisteren naar onze klanten, het opzetten en uitvoeren van verschillende innovatieve projecten en het innemen van een duidelijke positie in het maatschappelijk debat over de waarde van water.

Al deze activiteiten worden uiteengezet in dit hoofdstuk en kunnen niet gedaan worden zonder één van de belangrijkste ‘assets’ van het bedrijf: de eigen medewerkers.

Bekijk hoofdstuk

Impactanalyse

vitens_3_400x400Vitens heeft impact op mens, milieu en maatschappij. Daarbij gaat het om zowel bedoelde als onbedoelde effecten. Per saldo voegen we waarde toe en hebben we een positieve impact op de samenleving. Die impact proberen we met al onze activiteiten te vergroten.

Dit hoofdstuk vat alle sociale, economische en milieutechnische effecten van ons werk kort samen.

Bekijk hoofdstuk

Financiële resultaten

Vitens is een financieel gezonde onderneming. Vitens boekte in 2015 een bedrijfsresultaat van € 93,3 miljoen (2014: € 77,6 miljoen). Dat resultaat is deels uitgekeerd aan de aandeelhouders en deels toegevoegd aan het eigen vermogen.

Dit hoofdstuk schetst de financiële onderbouwing van deze resultaten.

Bekijk hoofdstuk