Primaire taak:

Het produceren, distribueren en leveren van drinkwater
aan onze klanten en de daarbij horende dienstlevering.

1

Continuïteit

2

Duurzame inzet
bronnen en middelen

3

Customer
Excellence

De waarde van water

Voor nu en later

Vitens

Klant

Input

Output

1.383 medewerkers
158 GWh energieverbruik
102 miljoen investeringen in onder- en
bovengrondse activiteiten
8.271 ton afval
waarvan 57% hergebruikt
23% geeft aan meer kraanwater te drinken
door Kraanwater Graag campagne
330,8 miljoen m3
kraanwater geleverd
36 watertappunten
Klanttevredenheid: 7,7
2,5 miljoen
huishoudens
5,6 miljoen klanten
Veiligheid: 3,75 LTIF
Waterkwaliteit: 0,019 WKI
Service level telefonie: 77%
27,5% solvabiliteit
Netto-omzet: € 356,9 miljoen
54.706 ton reststromen
99,2% nuttig hergebruikt
Bijna 700 scholen verbonden aan
Kraanwater Graag en Kraanwaterkennis
3.300 hectare
natuurbeheer waterwingebieden
356,1 miljoen m3
grondwater
Distributienetwerk
van 49.000 km

Primaire taak

© 2016, Vitens Waardecreatiemodel